190922 VIP 초청잔치 준비집회 > 갤러리

본문 바로가기

갤러리

190922 VIP 초청잔치 준비집회

페이지 정보

작성자 송탄중앙침례교회 댓글 0건 조회 200회 작성일 19-09-23 01:17

본문

0059212a52dc0340eddefa48bac6f004_1569168988_2667.JPG
0059212a52dc0340eddefa48bac6f004_1569168991_8077.JPG
0059212a52dc0340eddefa48bac6f004_1569168995_1814.JPG
0059212a52dc0340eddefa48bac6f004_1569169008_8339.JPG
0059212a52dc0340eddefa48bac6f004_1569169011_0263.jpg
0059212a52dc0340eddefa48bac6f004_1569169012_5346.jpg
0059212a52dc0340eddefa48bac6f004_1569169013_9989.jpg
0059212a52dc0340eddefa48bac6f004_1569169015_6089.jpg
0059212a52dc0340eddefa48bac6f004_1569169017_8839.JPG
0059212a52dc0340eddefa48bac6f004_1569169020_8636.JPG
0059212a52dc0340eddefa48bac6f004_1569169022_981.jpg
0059212a52dc0340eddefa48bac6f004_1569169024_3761.jpg
 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

  • 주소 : 경기도 평택시 탄현로 368번길 25 (독곡동 403-5) 송탄중앙침례교회
  • 전화 : 031-665-2995    팩스 : 031-662-2995    대표 : 배국순 담임목사님    이메일 : scbcyp@naver.com
  • Copyright 2019 송탄중앙침례교회. All Rights Reserved.
  • 주소 : 경기도 평택시 탄현로 368번길 25 (독곡동 403-5) 송탄중앙침례교회
  • 전화 : 031-665-2995
  • 팩스 : 031-662-2995
  • 대표 : 배국순 담임목사님
  • 이메일 : scbcyp@naver.com
  • Copyright 2019 송탄중앙침례교회. All Rights Reserved.